Ongeremd Talent ontplooien
Mensen met een verstandelijke beperking willen hun talenten ontwikkelen of hun hobby’s uit kunnen oefenen. Daarvoor is de Stichting Het Ongeremd Talent opgericht. Wij helpen met mankracht en middelen, met geld, kennis en ervaring én met
hart en ziel. Daarbij kunnen we uw steun goed gebruiken!
Maak het mogelijk!
Alleen met uw steun kunnen we talenten ontdekken en ontwikkelen.
Heeft u een jubileum, personeelsfeest, evenement of sponsoractiviteit? Denk dan ook eens aan de Stichting Het Ongeremd Talent! Met uw gift kunnen wensen waar worden gemaakt! Een structurele bijdrage kan natuurlijk ook. Voor 100 euro per jaar bent u vriend van Stichting Het Ongeremd Talent. Geld overmaken kan op 67.61.24.909 ten name van Stichting Het Ongeremd Talent te Zwolle. Ook door het beschikbaar stellen van mensen, middelen of materialen kunt u een bijdrage leveren!
Bijdragen aan plezier
Sporten, musiceren of toneelspelen? Met steun van Stichting Het Ongeremd Talent worden sporttoestellen aangeschaft, muziekinstrumenten gekocht of voorstellingen gerealiseerd. Iedereen met een verstandelijke beperking kan een beroep op ons doen. Wij ondersteunen initiatieven met materiële zaken, een financiële bijdrage of het in bruikleen geven van goederen. Voorwaarde is dat de persoon of groep in de regio Zwolle woont en geen aanspraak kan maken op een andere vorm van steun. Het bestuur bepaalt wie een bijdrage krijgt.
De drijvende krachten
Hans Borrel (Borrelsboot en Bonbonnerie Borrel), Gerwout Hovenberg (ten Hag Makelaarsgroep) en Gerrit Jansen (Jansen Vastgoed) zijn de drijvende kracht achter Stichting Het Ongeremd Talent. De stichting is ontstaan vanuit vrijwilligerswerk van Hans Borrel voor bewoners van woonvorm De Middelhorst in Zwolle.

Meer informatie?

Bel of mail met Gerwout Hovenberg
gw.hovenberg@tenhag.nl, 06-22480183.